Bệnh Suy Tim ( phải+trái+toàn bộ ) triệu chứng và điều trị | Bệnh Học

Bệnh Suy Tim - suy tim phải - suy tim trái - suy tim toàn bộ: triệu chứng suy tim, phân độ suy tim, điều trị suy tim  (Heart failure) 1. Những vấn đề chung. 1.1. Khái niệm về suy tim: Tim được ví như một cái bơm có hai chức năng: hút và đẩy. Khi tim không hút được đủ máu về tim và/hoặc không đẩy được đủ máu để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ thể thì gọi là suy tim. [Read More]