Bệnh Tả | Bệnh Học

Bệnh Tả I.Đại cương Bệnh Tả Tả - là bệnh “tối nguy hiểm” do Vibrio cholerae gây ra. Phát hiện ở Ấn độ đầu tiên vào đầu TK19!, đã có 6 vụ Đại dịch-nay là thứ 7 (từ 1961) Phẩy khuẩn thích hợp môi trường kiềm, ở động vật biển sò, cá, cua. Gây bệnh nhờ nội độc tố tả (choleragen) có td tăng AMP-vòng; k. [Read More]