Dọa đẻ non - đẻ non | Bệnh Học

Dọa đẻ non & đẻ non 1. Dọa đẻ non a. Chẩn đoán + Tuổi thai từ 22 đến hết 37 tuần. + Có cơn co tử cung gây đau. + Cổ tử cung đóng. + Có thể có ra máu hay chất nhày màu hồng. b. Xử trí + Bệnh xá - Nằm nghỉ tuyệt đối cho tới khi hết cơn co. - Tư vấn. - Cho Salbutamol ngậm, viên 2mg (ngày 2 viên) hoặc Papaverine 40 - 80mg tiêm bắp hàng ngày. [Read More]