Mốc phát triển với trẻ < 6 tuổi - Bảng chuẩn quốc tế | Bệnh Học

Mốc phát triển với trẻ < 6 tuổi Bảng chuẩn quốc tế (áp dụng cho cả trẻ em Việt Nam). Nếu thấy con mình khác xa mốc này, nên hỏi bác sĩ chuyên khoa nhi… I. Mốc phát triển về thể chất Chuẩn tăng trưởng của trẻ em Bảng chuẩn tăng trưởng của trẻ em trên toàn thế giới (áp dụng cho cả trẻ em Việt Nam) Độ tuổi [Read More]