Sách Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa – Y Hà Nội (tập 1) Miễn phí | Bệnh Học

Sách ebook Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa – ĐH Y Hà Nội (tập 1) Chủ biên: GS. TS. Hà Văn Quyết NXB: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học Lời giới thiệu ebook Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa BM Ngoại xuất bản quyển sách giáo khoa “Bài giảng bệnh học Ngoại khoa” tập 1 dành cho sinh viên Đại học Y năm thứ 4. Đây là quyển sách được viết và biên soạn theo chương trình đã thống nhất của 8 trường Đại học Y trong cả nước. [Read More]