Sốt xuất huyết - Dengue Fever & Dengue - Hemorrhagic Fever (DHF) | Bệnh Học

Sốt xuất huyết - Dengue Fever & Dengue - Hemorrhagic Fever (DHF) I.Đại cương 1. Đặc điểm chung Dengue là từ đồng âm ‘ki denga pepo’ của Phi châu, phiên qua tiếng Anh vào quãng 1827-28 khi có bùng phát dịch ở vùng Caribean. 1789 Benjamin Rush báo cáo mô tả lâm sàng đầu tiên trong y văn, nhưng nguyên nhân do virus và đường truyền virus thông qua muỗi, phải đến đầu thể kỷ 20 mới được làm rõ. [Read More]